Agnieszka Krzyżak

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, absolwentka Turystyki i Rekreacji na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczno-Hutniczej w Krakowie, absolwentka International Baccalaureate Diploma Programme administrowanego przez International Baccalaureate z siedzibą w Genewie.

Członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętego prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.