Agnieszka Tekiela

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Koła Brytyjskich Debat Parlamentarnych, uczestniczka wielu międzynarodowych turniejów debat.

Członek Koła Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów oraz Koła Postępowania Cywilnego.

Członek Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcji Prawa Cywilnego.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętego prawa nowych mediów, prawa autorskiego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów