Kancelaria

B

Barta Świerczek Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska powstała w 2009 r. w wyniku połączenia dwóch – stale współpracujących ze sobą – indywidualnych kancelarii prowadzonych przez radcę prawnego Dorotę Bartę i radcę prawnego Leszka Świerczka.

Każdy ze wspólników Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe poprzez wieloletnią pracę i praktykę w kancelariach radcowskich, adwokackich i notarialnych.

Doświadczenie i praktyka zawodowa partnerów Kancelarii i prawników współpracujących pozwala na świadczenie specjalistycznych usług prawnych w wielu dziedzinach prawa.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w szeroko rozumianym prawie nieruchomości, w tym prawie inwestycji a nadto w prawie medycznym, gospodarczym i cywilnym.

K

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. Świadczymy również pomoc przy postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W celu profesjonalnego, kompleksowego i rzetelnego świadczenia pomocy prawnej dla swoich Klientów, w sprawach nie objętych swoim zakresem specjalizacji, Kancelaria współpracuje z ekspertami i specjalistami z innych dziedzin prawa.

Kancelaria świadcząc specjalistyczną pomoc prawną w wymienionych wyżej dziedzinach prawa ma na uwadze przede wszystkim zabezpieczenie szeroko rozumianego interesu prawnego swojego Mocodawcy – uwzględniając zawsze optymalizację kosztów.

Wykorzystujemy naszą wiedzę, wieloletnie doświadczenie i praktykę zawodową, aby móc świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie.