adwokat
Agnieszka Jagodzińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 r. wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w tym w sporach korporacyjnych, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych oraz w prawie upadłościowym.

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa umów, prawa spółek, ochrony informacji oraz ochrony danych osobowych.