Agnieszka Krzyżak


Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, absolwentka Turystyki i Rekreacji na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczno-Hutniczej w Krakowie, absolwentka International Baccalaureate Diploma Programme administrowanego przez International Baccalaureate z siedzibą w Genewie.

Mistrzyni Polski w I Central European Client Consultation Competition 2020 i delegat do reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w The Brown Mosten International Client Consultation Competition 2020.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętego prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętego prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz prawa telekomunikacyjnego.