Audyty prawne

 

Przeprowadzamy kompleksowe bądź częściowe audyty prawne, mające na celu ocenę prowadzonej działalności z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawnych. Audyty częściowe wykonywane przez Kancelarię najczęściej dotyczą i obejmują: prawo pracy, nieruchomości, sprawy korporacyjne, szeroko rozumianych „stosunków zobowiązaniowych”. Audyty kompleksowe najczęściej obejmują prawo konsumenckie, prawo handlu elektronicznego oraz prawo ochrony danych osobowych – w zakresie weryfikacji regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, opracowania wzoru zgody lub klauzuli informacyjnej z zakresu danych osobowych, jak też zgód na kontakty marketingowe.