adwokat
Dominik Gromek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2017 roku.

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, jak również w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń kredytobiorców związanych z zawartymi umowami kredytów waloryzowanych do waluty obcej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, w tym w sprawach cywilnych oraz karnych, jak również bieżącej obsłudze prawnej.