Joanna Hutorowicz

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentka prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego, prawa medycznego oraz prawa prywatnego w obrocie międzynarodowym.