Krzysztof Kaźmierczak

Absolwent i doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, podyplomowego studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa medycznego z uwzględnieniem praw pacjenta.