radca prawny Leszek Świerczek

LeszekSwierczek

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie medycznym obejmującym w szczególności postępowania administracyjne związane z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto prowadzi postępowania sądowe związane z tzw. błędami w sztuce lekarskiej

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów leczniczych zarówno będących jak i niebędących przedsiębiorcami, w szczególności w zakresie przekształceń form prawnych w jakich są one prowadzone.

Posiada bogate doświadczenie procesowe. Prowadził szereg postępowań związanych z rozliczeniami zakończonych inwestycji drogowych jak również postępowań przed KIO.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Międzynarodowej Szkoły Menadżerów w Warszawie kierunek Planowanie i Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Podyplomowego Studium Prawa Pracy przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.