Postępowania sądowe

 

Na każdym z powyższych pól działalności, Kancelaria prowadzi postępowania sądowe, reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed NSA i Sądem Najwyższym. Kancelaria reprezentuje Klientów także przed UOKiK oraz SOKiK w zakresie postępowania o uznanie za niedozwolone postanowień umowy lub regulaminu, bądź w postępowaniu o stosowanie praktyk naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kancelaria prowadzi sądową windykację należności włącznie z postępowaniem egzekucyjnym.