Prawo gospodarcze i prawo spółek

 

Świadczymy stałą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego – na każdym etapie ich działalności. Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych jest realizowana począwszy od doradztwa w zakresie wyboru najdogodniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez stałą obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorcy. Kancelaria pomaga także w likwidacji podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria w prawie korporacyjnym doradza klientom w bieżącej działalności gospodarczej, uczestniczy w negocjacjach, przygotowuje i redaguje treść skomplikowanych umów gospodarczych – będących wynikiem tych negocjacji. Kancelaria pomaga w szczególności w przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu czy rady nadzorczej, przygotowując treść dokumentów, protokołów i uchwał. W tym zakresie Kancelaria doradza także na etapie tworzenia nowych podmiotów czy struktur gospodarczych, jak również prowadzi postępowania rejestrowe. W tym zakresie realizujemy również projekty z udziałem podmiotów zagranicznych z jak i z poza Unii Europejskiej.