Prawo medyczne

 

Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów leczniczych począwszy od rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez przekształcenia tych podmiotów jak również reprezentację w postępowaniach administracyjnych związanych z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich i innych organów.

Pomagamy w bieżących problemach zawiązanych z prawem pracy, kontraktowaniem świadczeń czy realizacją zawartych kontraktów.

Prowadzimy również postępowania sądowe związane z tzw. błędami w sztuce lekarskiej oraz postępowania przed sądami cywilnymi związane z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wieloletnie doświadczenie w powyższej działalności pozwala nam rzetelne i kompleksowe świadczenie pomocy prawnej w powyższym zakresie.