Prawo nieruchomości

 

Świadczymy obsługę prawną podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje z zakresu nieruchomości, w tym w branży budowlanej, doradzając tym podmiotom od momentu zawiązania spółek celowych, poprzez przeprowadzenie audytu nieruchomości i spółek, będących ich właścicielem a także doradztwa w całym procesie inwestycyjnym (w tym z zakresu prawa budowlanego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego i pozostałych gałęzi prawa, które składają się na szeroko rozumiany proces inwestycyjny). Posiadamy również doświadczenie w procesach inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji drogowych.

 

Kancelaria doradza i redaguje także treść umów związanych z tzw. prawem nieruchomości: umowy obejmujące nabycie/zbycie, umowy przedwstępne sprzedaży, umowy deweloperskie, warunkowe, a także umowy najmu, dzierżawy i inne – których przedmiotem są nieruchomości.

Z zakresu prawa nieruchomości Kancelaria doradza również osobom fizycznym, nie tylko w sprawach nabycia/zbycia nieruchomości, ale także uczestniczy w postępowaniach mających na celu zwrot wywłaszczonych nieruchomości, realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych.