Prawo pracy

 

Doradzamy Klientom już od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji, poprzez nawiązanie stosunku pracy, jego zmianę aż do wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy. Kancelaria informuje na bieżąco Klientów o ich obowiązkach wynikających z szeroko rozumianego prawa pracy, przeprowadza szkolenia z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z działów HR, przygotowuje treść dokumentów, regulaminów – jakie pracodawca jest zobowiązany stosować. Kancelaria prowadzi także postępowania sądowe obejmujące szeroko pojęte sprawy pracownicze.